Din hayattır, tüm yaşamımızı kapsar. Hayatın bir bölümüne değil, tümüne hitap eder. Din rahatlıktır, vicdanın sesine uymaktır, özgürlüktür .