Allah'ın Kuran'daki emirleri, sözleri kıyamete kadar geçerlidir. Ayetler her döneme hitap eder, hiçbiri neshedilmemiştir .