Alkol, toksikoloji biliminde ağır zehirler kategorisine girer, beyin hücrelerini öldürür, özellikle böbrek ve karaciğere zararlıdır. .