Müslüman her durumda sevgi dolu, sevgiyi arayan ve isteyen bir tavır gösterir. .