Aşkla, Allah samimi sevildiğinde Allah dünyayı güzelleştiriyor. Öbür türlü dünya kâbusa döner. .