Evrime göre güçlü olan haklıdır. Zayıf olan yok edilir. İslama göre haklı olan güçlüdür. Zayıf olan korunur. .