Dünya insanların hiçbir amaç gütmeden yaşadığı başıboş bir yer değil, Allah’ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı özel bir ortamdır .