Kıyas, insanın değer bilir olmasını sağlar. Dünyadaki acizlikler, sıkıntılar ile cennetteki incelikler müthiş bir nimet halini alır. .