İmtihanın asıl hikmeti bizim kendimizi görmemiz ve tanımamızdır .