Müslüman ülkeler ve gruplar unutmamalı ki, Allah bize reel politiğe göre hareket edip etmediğimizi değil Kuran’a uyup uymadığımızı soracak .