Müslüman, ırkçı bir zihniyete kesinlikle karşıdır, saf ırk arayışında olanlar bu sevdadan vazgeçsinler. .