Bağnazlar; müzik, resim ve dansın İslam’a aykırı olduğu hurafesini yaygınlaştırırlar .