Türk milleti 70 in üzerinde kavimden oluşuyor. Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. .