Sevgi dünyanın yaratılış amacıdır. Dünyanın gayesini Allah sevgi olarak yaratmış. Allah, “Beni sevin, Ben de sizi seveyim.” diyor .