Komünizm; maddeci, çatışmacı ve darwinisttir: https://t.co/tamcIBkYY1 .