İslam alemine musallat olan bağnazlığı Mehdi yok edecek. İlimle bilimle kültürle inşaAllah .