Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?... (Ankebut/51) Bağnazlar Kuran yetmez, her şey Kuran'da yazmaz der .