Alınganlık sevmeye engel olur, eğer siz de dostlarınızın sizi çok sevmesini istiyorsanız, ne olursa hiçbir zaman için alıngan olmayın .