İnsanın nefsini terbiye etmesi zor değildir: https://t.co/6XJYOE9sgE .