Müslüman, sebebe takılmadan her olayı Allah’ın yarattığını bilir ve bundan dolayı sabreder .