Musevi karşıtlığı akılcı değil, Kuran'a da uygun değil. .