Müslüman asil olacak. Asaletiyle İslam'ı tebliğ edecek. Kötü sözü kullanan kendini aşağılar, Müslüman asaletiyle üstün gelecek. .