Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. (Müzzemmil, 19) .