İslam aleminde adam öldürmeyi terörist olmayı makbul gibi gösteren anlayış gelişti, bunun çözümü Kuran'a tam teslim olan Mehdiyet ruhudur .