Allah'a tevekkül edersen bütün işlerin rast gider, refah, huzur bulursun, Allah tevekküle karşılık, neşe ve nur verir .