Bağnazların görgüsüzlüğü temiz olmamaları nezaketi bilmemeleri ve kalitesizlikleri çok büyük tahribat yapıyor .