İttihad-i İslam tavır almış her hareketin bereketi azalır, bereketi kaybolur .