... Ancak kafirlerin hileli-düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir.(Mümin Suresi, 25) .