Müslüman sevmekten hiç sıkılmaz, sevgiden hiç sıkılmaz, sevdiğinden bıkmaz; imanladır bu. .