Tebliğde kıyafet ve görünüm ölçüsü olmadığı gibi kadın erkek ayrımı da yoktur. .