Allah’a samimi iman eden bir insan herşeyin yalnızca Allah'ın dilemesi ile olduğunu bildiğinden hiçbir konuda üzüntüye ve ümitsizliğe düşmez .