Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin... (Hucurat Suresi, 10) .