Ahir zamanda tek bir akıl etrafında toplanılmadığı için akıllar çatışıyor ve kargaşa meydana geliyor. Mehdi'den başka çıkış yolu yoktur .