Hükümet, Kuran mucizelerini bilen, İttihad-ı İslam'ı savunan bir gençlik yetiştirsin, bu çok hayati bir konudur. .