Bağnazların İslamileşmekten kasdettikleri dehşet verici bir sistem. Allah sevgisiz, nefret dolu baskıcı zihniyetin hakimiyetine izin vermez .