Allah, “Tebliğ yapılan, İslam'ın anlatıldığı, samimi Müslümanların olduğu bir ülkeyi helak etmem” diyor (Hud Suresi, 117) .