Mehdiyet şahsı manevi değildir. Mehdi şahıstır, talebeleri vardır. .