PKK komünist bir örgüttür,bu örgüte karşı çok geç kalınmadan mutlaka felsefi, bilimsel karşılık verilmesi gerekiyor. https://t.co/UnfuCxaQ2k .