Darwinizm hayatta kalmak için savaşmanın şart olduğu telkini veriyor. Bu PKK'nın fikri alt yapısı .