Din hayatın sadece belirli vakitlerinde yaşanmaz, hayatımızın her anına hakimdir .