... içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?[Vakıa,68-69] https://t.co/ktAuEUJudd .