İslam coğrafyasındaki bela seli, akan kan Mehdiyet ruhu olmadan, Mehdi'ye tabi olunmadan asla durmaz. Adetullah bu. .