Kurtuluş isteyen İttihadı İslam'ı savunmalıdır. Boş konuşmalarla vakit almak yerine İttihadı İslam istemek gerekir .