Kuran’a göre Müslümanlar haklarına tecavüz edildiğinde, birlik olup fikren karşı koymakla mükellefler .