"Allah'a ve Resul'e itaat edin" ayetini "Allah'a ve Buhariye itaat edin" haline getirenlere müşrik denir .