Allah'a teslim olmak Kuran'ın yeterli olduğuna inanmakla başlar. Peygamberimizin sünneti Kuran'dır. Başka sünnet yoktur .