... Biz kimi dilersek o kurtulmuştur... [Yusuf Suresi, 110] .