İnsanı mutlu eden sebepler değil yalnızca Allah'tır .