Ahir zaman şahsı neredeyse, o ülkeye bereket gelir... https://t.co/vIn5yfUICA .