Daha önce dünyanın hiç bir ülkesinde ulus devlet modelinden başkanlık sistemine geçiş olmamıştır .